เมื่อรู้ว่าชายาที่ตนรักหวนมาเกิดใหม่ ดวงใจที่เคยเหี่ยวเฉาก็กลับฟื้นคืนอีกครา 

แต่เหตุไฉนนางจึงจดจำเขาไม่ได้เล่า หรือการเกิดใหม่ในครั้งนี้ทำให้นางลืมเลือนสิ่งสำคัญไปหมดสิ้นเสียแล้ว

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว