Blue Bird
1
ตอน
982
เข้าชม
35
ถูกใจ
1
ความคิดเห็น
2
เพิ่มลงคลัง

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ เนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่โสโครกและน่ารังเกียจมากที่สุด ชั้นต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว