สภาพอากาศวันนี้ ใจสลายเป็นหย่อมๆ กับค่าความรักที่โ... อยู่ในธัญลิสต์