สายธารคนโปรด โหด-หื่น (My Favorite Ex) NC18+ อยู่ในธัญลิสต์