ท่านประธานที่แปลว่าพ่อของลูก (ซีรีส์ ท่านประธานในโ... อยู่ในธัญลิสต์