ยอดดวงใจมหาสมุทร (จักรวาล ท่านประธานพ่อทุกสถาบัน 4... อยู่ในธัญลิสต์