ด้วยรักมหาศาลจากท่านประธาน (จักรวาล ท่านประธานพ่อท... อยู่ในธัญลิสต์