《~~~~~~~~~~~》 

ขอสงวนลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537และฉบับเพิ่มเติม2558 

 

ว่าด้วยเรื่องห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ 

 

ไปคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข รวมเล่ม แสกน 

 

ถ่ายรูป หรือจัดพิมพ์ เพื่อนำไปเผยเเพร่โดยมิได้รับอนุญาตโดยที่ทางนักเขียนยังไม่ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเด็ดขาด 

 

***หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฏหมายให้ถึงที่สุด*** 

แสดงเพิ่มเติม

2.43M

เข้าชม

14.6K

เพิ่มลงคลัง

1.92K

ถูกใจ

1

ดาวน์โหลด

1.35K

ความคิดเห็น