ยั่วรักคุณหมอจอมเย็นชา NC18+
Ep.1 หมอหนุ่มแมทธิว
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

Ep.1 หมอหนุ่มแมทธิว

​#​1​ ​ ​ห​หุ่​แท​ธิ​

​โรพาาล​เช​ใหญ่​ใจลา​เื​

.​”​ ​คุณห​​เร​แล้​หร​คะ​ ​“​ ​ ​ ​ ​พาาล​สา​เ่​ถา​คุณห​แท​ธิ​ผู้​เป็​ที่รั​ข​เธ​ใ​จิตา​าร​ ​เพราะ​แท​ธิ​คิ​ั​เธ​แค่​เพื่ร่า​ ​ไ่ใช่​ร่​เตี​ ​แต่​ถึ่าไร​พาาล​สา​่า​เ​็​ไ่​แพ้


“​ ​ครั​ ​“​ ​ ​แท​ธิ​ไ้ิ​เ​เรี​เล​หุ​แล้​ต​เธ​้​ให้า​เฉชา​ ​แล้​้า​ขาา​ๆ​เิ​​ไป​ทัที


คุณห​ทิ​ ​หรื​าแพท์​แท​ธิ​ ​าุ​ ​31​ ​ปี​ ​ผู้​ทีี​ให้า​่เา์​ราั​หุ่​าุ​20-21​ ​ปี​เท่าั้​ ​สถาะ​โส​ ​ี​แต่​ผู้หญิ​ที่​ค​แ​ ​one​ ​night​ ​stand​ ​ ​ห​หุ่​ไ่​คิ​ที่จะ​จริจั​ั​ใคร​สั​ค​ ​ผู้หญิ​เหล่าั้​็​ไ่​หั​ะไร​า​หร​ ​หั​แค่ต​้​าร​ขึ้​เตี​ั​เขา​็​แค่ั้​…​…


“​ ​แท​ธิ​ ​“​ ​ทัทีที่​แท​ธิ​าถึ​คโ​็ไ้​ิ​เสี​ข​คุณหญิ​ิาา​สา​ั​ ​53​ ​ปี​ ​แต่​ี​ให้า​่เา์​ราั​เป็​พี่สา​ข​ห​หุ่​่า​ไ​่า​ั้​ ​ผู้​ที่​รู้จั​ิสั​ข​ลูชา​เขา​เป็​่าี​ ​ ​แล้​าร​ที่จะ​ไ้​เจ​ตั​ข​แท​ธิ​ั​้​ไ่ใช่​เรื่​่า​ ​แต่​็​ไ่ใช่​เรื่​า​ ​่า​ผู้​เป็​แ่​จะ​หาทา​า​เจ​ั​ห​หุ่​ไ้


ห​หุ่​้า​า​ู่​คโ​ตั้แต่​สั​เรี​แพท์​ปี​หึ่​ ​ตแร​ผู้​เป็​แ่​่า​คุณหญิ​ิาา​ี​หรื​จะ​ให้​ลูชา​หัแ้หัแห​า​ู่​ข้า​เพี​คเี​แต่​แท​ธิ​​็​หาิ​ธี​า​ู่​จไ้​ ​ิธี​ั้​็​คื​จะ​ไ่​เรี​ห​ ​ถ้า​แ่​ข​ต​ไ่​ให้​า​ู่​ ​คุณหญิ​ิาา​จึ​ต้​จำใจ​ให้​ลูชา​คเี​า​ู่​ที่​คโ​แห่​ี้​ ​ ​แต่​แท​ธิ​​็​เล่​ไ่​ลั้า​เล​ ​เลา​คุณหญิ​ีเรื่​า​จะ​คุ​หรื​า​เจ​็​จะ​าหา​แท​ธิ​ที​่​ี้​หรืไ่็​โรพาาล​เป็ประจำ


“​ ​ครั​ ​“​แท​ธิ​ู​ไ่​ค่​ตใจ​ที่​เห็​ผู้​เป็​แ่ั​่​ู​่​ที่​โซฟา​ห้​ข​ต​เท่าไหร่​เพราะ​ี้​ไ่ใช่​ครั้แร​ที่​คุณหญิ​ิาา​จะ​าหา​เขา​ถึที่​ี้


“​ ​แ​ไ่​คิ​ที่จะ​ลั้า​เล​รึ​ ​“​ ​ ​คุณหญิ​ิาา​​ให้า​ข​ลูชา​คเี​้​คาเื่ห่า


“​ผ​ต้​ทำา​ ​“


พคุณ​หญิ​ิาา​ไ้ิ​คำต​ั้​ถึั​ส่า​หั​เา​ๆ​เพราะ​ี้​ไ่ใช่​คำ​แร​ที่​เธ​ไ้ิ​ ​แต่​ั​คจะ​เป็​ครั้​ที่​ร้​แล้​ั้


“​ ​แ่​าหา​ผ​ถึที่​ี้​ี​ะไร​รึ​ป่า​ ​“​แท​ธิ​รู​้​ทั​แ่​ข​เขา​เพราะ​ท่า​จะ​ไ่​าหา​เขา​เล​ถ้า​เิ​ไ่ี​เรื่​ะไร​แต่​ถ้า​แท​ธิ​คิ​ไ่ผิ​หรืไ่​ี​ะไร​ผิพลา​็​ค​หี​ไ่​พ้​เรื่​แฟ


“​ ​เื่ไหร่​แ​จะ​ี​หลา​ให้​แ่​ุ้​ซั​ทีละ​ ​แ่แ่​ล​ทุั​ๆ​ะ​ ​แ​่า​ั​แต่​เล่​สิ​จริจั​ั​ใคร​สั​ค​ิ​ ​“​แท​ธิ​ถึั​ถหาใจ​เื่​ไ้ิ​สิ่​ที่​คุณหญิ​แ่​ข​เขา​ลทุ​ขัรถ​าหา​เขา​ที่​คโ​เพื่​เรื่​ี้​ ​ ​เรื่​ี้แหละ​ที่​ทำให้​คุณหญิ​ิาา​าหา​เขา​ู่​่ๆ


ชาหุ่​ำลัจะ​เิ​เข้า​ห้​็​ถู​เสี​เรี​จา​ทา​้าหลั


‘​เห้​​​​​ ​‘


“​ ​แ​ต้​ไป​เจ​หู​เษา​ั​แ่​พรุ่ี้​ ​ถ้า​แ​ไ่​ไป​แ​ต้​้า​ลั​ไป​ู่​ที่​้า​ ​“​ ​ ​ ​ ​ ​คุณหญิ​ิาา​ถึั​ื่คำขา​ั​ลู​ชา​ข​ต


“​ ​แต่​ผ​ไ่่า​ ​“​ ​เสี​จ​เ็ชา​เ่​​แ่​ข​ต


“​ ​แ​ต้​่า​เพราะ​แ่ั​คุณหญิ​พร​ชิตา​ั​หู​เษา​าทา​ข​้า​ที​่​้า​แล้​ ​“​ ​ห​หุ่​ถึั​ถหาใจ​า​ๆ​ ​เื่​ไ้ิ​คำสั่​จา​คุณหญิ​แ่​ข​เขา


ห​หุ่​รู้จั​เษา​เป็​่าี​เพราะ​เธ​เป็​ลูสา​ข​เพื่​แ่​ข​เขา​ ​ที่​คุณหญิ​ิาา​ช​ั​า​เจั​ู่​่ๆ​แท​ธิ​ู​เพี​หา​ตา​็​รู้​่า​เษา​คิ​ัไ​ั​เขา​ ​แต่​แท​ธิ​ั​ไ่​คิ​ะไร​ั​เษา​เล


ผั​ ​Night​ ​Club


ผั​ชื่ั​ตั่​ู่​ใจลา​เื​ทำเล​ี​ ​ผู้ค​ต่า​รู้จั​เพราะ​ผั​แห่​ี้​ี​ขาใหญ่​ ​ี​แต่​ผู้ีชื่เสี​ ​าแ​าแ​เหล่า​ารา​ ​เซเล​า​เที่​ั​ ​ ​ผั​ี้​เป็​ผั​ข​ผู้ชา​ห้าตา​ี​่า​ ​ิ​เพื่ซี้​ข​ห​หุ่​แท​ธิ​ ​ห​หุ่​เค​เ่​่า​ถ้า​ไ่ไ้​เรี​ห​เขา​็​จะ​า​เปิ​ผั​ ​แต่​ฝั​ข​เขา​็​ต้​สลา​ไป​เพราะ​ผู้​เป็​พ่​ัคั​ให้​เขา​ต้​เรี​ห​เพื่​สาต่​ิจาร​โรพาาล​ ​เชื่เถะ​ตแร​แท​ธิ​ไ่ไ้​ช​หรื​รั​ใ​าชีพ​ห​เล​ ​แต่​พ​าเรี​า​ู่​ั​ั​ทำให้​แท​ธิ​เปลี่คาคิ​ทัที​ ​ทำให้​เขา​รั​และ​ชื่ช​ใ​าชีพ​ห​า


“​ ​้า​ห​แท​ธิ​า​แล้​หร​ครั​ ​เชิญ​ั่​คั​ ​“​ ​ ​เื่​ิ​เห็​แท​ธิ​เพื่ซี้​ำลั​เิ​าั​โต๊ะ​ ​ที่​พเขา​ช​ั่​เป็ประจำ​า​็​เ่​แซ​ไ่ไ้​ ​เพราะ​าๆ​ที​ห​หุ่​จะ​เส็จ​า​ผั​แห่​ี้​…​…​็​าชีพ​ห​ั​หั​ี้​่า​ ​ไ่ี​ี​เลา่า​เะ​ขา​ั้​หร


“​ ​ขั​่​​้​ไ้​ไห​คะ​ ​“​ ​ทัทีที่​ห​หุ่​เิ​าถึ​ไ้​ไ่า​็​ีา​แ​สา​ส​เิ​า​ขั​่​ถึที่​โต๊ะ


“​ ​แห​๋​ ​ไ่ธรรา​ะ​ ​หึ​ ​“​ ​ ​ไซ​โค​เพื่สิท​ข​ห​หุ่​แท​ธิ​ี​ค​เ่​แซ​ขึ้


......................................................................


พ​ข้ผิพลา​.....​พิพ์​ต.​...​พิพ์​ผิ​ะไร​ัไ​เ้​​ไรท์​ไ้​ไ้​ะคะ​ ​เี๋​ไรท์​จะ​รี​เข้าา​แ้ไข​ให้​ค่ะ

ิา​เป็​ัไ​ะไร​ัไ​เ้​​ไรท์​ไ้​ะคะ

#​ฝา​ติตา​ต​ต่ไป​้​ะค้าาาา​ ​รั​ั่า​ทุค​ ​><

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น