Old Friend เพื่อนเก่า [ตัว ก]
เพื่อนเก่า: GAM ❦ KHIM 1 100%
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

เพื่อนเก่า: GAM ❦ KHIM 1 100%

​​​"​เส์​...​"​

-----------------------------------------------------

:.​ ​CHAPTER​ ​1​ ​.:

เพล้​!​ ​เคร​้​!


ปึ​!


เสี​เขี้​ปา​ข้าข​ัสั่​้าเช่า​ไ้​หลั​เล็​สุท้า​ซ​ข​หู่้า​เล็​ๆ​ ​ใ​เืหล​ไ่รู้​่า​้าใ​้าเิ​ะไร​ขึ้​แต่​สุท้า​เหตุารณ์​ั​็​รุ​รา​าเิ​ขึ้​ถึ​้า​พร้ั​หญิสา​ร่า​เล็​ ​เสี​พ​ั้​แ้​จะ​ทำให้​ชา้า​หลั​ื่​เิ​คารำคาญ​ใจ​แต่​็​ใช่​่า​จะ​ไ่​า​ุ​ู​สิ่​ที่เิ​ขึ้​ ​เสี​สุท้า​็​าจา​หัสื​เล่​ใหญ่​เล่​หึ่​ที่​ถู​ปาา​่าแ่ำ​ราั​จั​า​้า​สั​แข็ๆ​ ​ั​จึ​ระท​ั​ศีรษะ​ข​หญิสา​ร่า​เล็​ค​เิ​ั​ที่​ถู​ลา​า​่ห้า​ตร​ขั​้า​ซ้า​แ​เต็ๆ


“​ึ​​ไป​จา​้า​ู​เล​ะ​ ​ี​หลา​ชั่​!​”​ ​หญิ​ั​สี่​สิ​ปี​ื​เท้าสะเ​ใ​ชุ​า​ส่สาตา​เลีชั​า​่า​ไ่​ปิั​ ​“​จะ​ไป​ตา​ที่ไห​็​ไป​!​”


“​ป้า​ ​ป้า​เข้าใจผิ​แล้​ะ​ ​ฉั​ไ่ไ้​ทำ​ะไร​แ​ที่​้​ั​่า​เล​”​ ​เธ​คลา​เข้าไป​จั​ขา​ผู้​เป็​้าสา​ญาติ​ค​สุท้า​่า​้​ ​“​ฉั​ไป​ทำา​า​จริๆ​”


“​่า​ึ​ไ่ต้​าต​แหล​ี​ขิ​!​”​ ​หญิ​ั​สี่​สิ​ปี​สะั​เท้า​ตัเ​​่าแร​ทำให้​ร่า​เล็​หา​ตึ​ไป​ใทัที​ ​“​ู​เาไ้​เจ้าข้า​เ้​ถ้า​ี​ขิ​ั​ไป​ู่​ไห​ระั​ลู​ผั​เาไ้​ให้​ี​ ​ีี​่​ั​ร่า​ั​สำส่​ไ้​เ้​แ้แต่​ผั​้ผั​ุ่​ั​็​เา​ไ่​เลื​!​”


“​ะไร​ั​ั​พา​ ​ขิ​ั​ไป​แ่​ไ้​พ​จา​ี​้​หรืไ​ะ​?​”​ ​เสี​ชา้า​ค​หึ่​ตะโ​เข้าา​ร่​ทสทา


“​็​เ​ะ​สิ​ ​ีี​่​ั​เลี้​ไ่เชื่​!​”​ ​ื​ร้า​ำ​เข้าไป​ต​ศีรษะ​เล็​่าแร


“​ไ่ใช่​ะ​จ้ะ​ ​ขิ​ไ่เค​ไป​ุ่​ั​พ​เล​”


“​้​ไป​ะ​สิ​แล้​ที่​ู​เห็​ั​คื​ะไร​ ​ึ​เส​ล่​ไป​ื​่​ไ้​พ​ผั​ู​ู่​ท้า​ตลา​เจ็​ืถื​แข​หลัจาั้​ค​เา​ั​คา​ตลา​ั้​!


“​ั​ไ่ใช่​่าที่​้​เข้าใจ​เล​ะ​ ​พี่​ไ่ไ้​ทำ​ะไร​แ​ั้​ั​พ​”​ ​สา​ร่า​เล็​พาา​ธิา​ ​“​คื​พี่​เจ​พ​ที่​ร้า​เส์​เขา​เข้าา​ข​เิ​ต่าหา​แต่​พี่​ไ่​ให้​”


“​ใคร​เชื่​ค​่า​ึ​็​โ่​แล้​ู​ถา​ไ้​พ​ั​​ขโทษ​ที่​ทำ​แ​ั้​เพราะ​ึ​เข้าไป​ั่​ั​่​”​ ​ค​เป็​้สา​ตะค​สุเสี​พร้​ชี้ห้า​ ​“​คั​ั​็​ไป​เา​ผั​คื่​!​”


~​ซ่า​~


้ำฝ​ถั​ใหญ่​ที่​ต​ไ้​ถู​สา​เข้าา​หา​เธ​ใ​ชุัศึษา​แ​เต็เหี่​ ​ั​สา​้ำตา​เ่า​​ไป​พร้ั​ปิั​้ำตา​สาให​่​ที่​่เิ​เข้าา


“​ึ​ไ่ใช่​หลา​ู​ี​ขิ​จะ​ไป​ไห​็​ไสหัไป​๊​!​”


“​เข้า​้า​ั​เถะ​ป้า​่า​ู่​ใ​เป็​เสี​เล​!​”


ปั​!


๊​ๆ​๊​ๆ


“​ป้า​พา​ ​้​ ​เปิ​ประตู​ให้​ห่​ ​พี่​ไ่ี​ที่​ไป​จริๆ​ ​ะ​ ​ป้า​พา​...​”


ฮื่​ๆ


เธ​ั่​เคาะ​ประตู​้า​่า​ั้​า​เป็​ชั่โ​ั​็​ไ่ไ้​เิผล​ะไร​ขึ้​า​​จา​้าใ​จะ​ัไฟ​ส่​ชา้า​คื่​ที่า​ุ​ู​็​พาั​​ลั​ห​ไ่ีใคร​ส​ื​เข้าา​ช่​เพราะ​ต่า​เชื่​เรื่​ที่เิ​ขึ้​ั​ห​ ​ทำไ​ชีิต​ข​ผู้หญิ​่า​ฉั​ต้​า​เจ​เรื่​แี้​้​ัต​้​​สาหัส​ขา​ี้​เล​เหร


ขิ​ ​คื​ชื่​ฉั​เ​เรี​ปี​ ​4​ ​แล้​ไ่ี​ญาติ​ที่ไห​้​จา​ป้า​พา​ ​พี่สา​ข​แ่​ที่​เชื่​ฝั​จิต​ฝัใจ​่า​้​​ตัเ​า​ข​ู่​้​เพราะ​ท้​ไ่ี​พ่​ซึ่​เ็​ค​ั้​็​คื​ฉั​ ​พ​ฉั​ู่​​ปลา​แ่​็​จา​ฉั​ไป​จาั้​เป็ต้า​ฉั​็ไ้​รั​คาเลีชั​จา​คใ​้า​จา​ลุ​หา​สาี​ข​ป้า​พา​ ​ท่า​ไ่ไ้​รั​และ​็​ไ่ไ้​เลี​แต่​ช​เิ​ที่​ฉั​หาา​ไ้​ต่าหา


แล้​ตี้​จะ​ไป​ู่​ไห​...


ถึ​จะ​เิ​า​ไล​า​พ​แต่​ใ​คาคิ​ข​ตัเ​ตี้​ั​ช่า​่าเปล่า​เหลืเิ​ีเิ​แค่​ห้า​ร้​าท​ติตั​ค่าเช่า​ห้​ั​ไ่พ​เล​จะ​ไปร​​​เพื่​็​คจะ​ไ่ไ้​เพราะ​ตี้​ึื่​ ​เื่​หแร​ฉั​จึ​ห่​า​ั่​​ตัเ​ล​ตร​ซ​้าหลั​ป้ารถเล์​หึ่​ ​เสี​เีสั​ใ​าึ​ื่​า​พร้ั​เสี​แล​ร้​แข่​ั​ช​ให้​ข​า​ลุ​ตั้ชั​ไ่้​คาลั​เข้าา​สะส​ใ​จิตใจ​เรื่ๆ​ ​ไ่รู้​สิ​่า​ฉั​จะ​ต้​เจ​ะไร​ที่​ั​ร้าแร​ี​ไห​และ​ั​เิ​่า​ำลั​ข​ผู้หญิ​ค​หึ่​จะ​รัไ้​หรืเปล่า​ระทั่​คา​เี​ั้​ั​ีเสี​เิ​เข้าา​ตร​ป้า​ที่​ฉั​ู่​เสี​ั้​จา​ไล​็​เข้าา​ให้​ไ้ิ​ใล้​เข้าใล้​เข้า​ทุที​จ​ใที่สุ​ั​็​หุ


“​ไห​ข​?​”


้ำเสี​ราเรี​แต่​แฝ​คาเืเ็​ล่า​ขึ้​ ​ทำไ​แค่​ส​พาค์​ข​เขา​ที่​ถู​เปล่​า​ั้​ช่า​่าลั​ไ้า​ขา​ี้​ี่​แค่​เสี​ไ่ไ้​เห็​ให้า​ะ​ ​คาลั​ทำให้​ฉั​ต้​ั​ริฝีปา​ข​ตัเ​พร้ทั้​ใช้​ฝ่าื​ทั้ส​ข้า​เข้าา​ช่​ปิ


“​ี่​ ​รัร​ถูใจ​”


“​็ี​”


เขา​ขารั​้​้ำเสี​เืเ็​เช่​เิ​เหื​ต​่ห้า​่า​ไ่ผิ​เพี้​จึ​ทำให้​ฉั​เี​ตั​ไป​เพื่​า​เห็​ห้า​เพราะ​เรื่​ที่​ค​พ​ี้​ำลั​ทำาร​ซื้ขา​ั​ค​ไ่ใช่​เรื่​ีสั​เท่าไหร่​ั​แต่​ฉั​เห็​แค่​ปลาเท้า​เท่าั้​ ​รเท้า​สีำ​ที่​ัรุ่​ช​ใส่​ี่ห้​ั​เผ​สู่​สาตา


“​แล้​เิ​ส่หลั​?​”


ฉั​ค่ๆ​ ​โ้ตั​ล​ไป​่า​ช้าๆ​ ​ครั้ี้​เห็​แข​้า​ขาื​่​ซ​สีขา​หา​ให้​ผู้ชา​ี​ค​หึ่​ ​แข​ใหญ่​้าใ​ข้า​ี้​ขาผ่​ี​เส้เลื​ปู​ขึ้​ตา​ลำแข​ั​ไ่พ​ร​เห็​รสั​รูป​ู​เลื้​พั​ไ้​ู่​ส​ช่​เหื​ข้ื


“​แี้​สิ​ถึ​เป็​ลูค้าประจำ​ ​จะ​เา​ะไร​็​สั่​ี​พเรา​ิี​เส​”


“​ข​ั​แ่​ู่​แล้​”


็​แ่​สิ​พเขา​ล้า​ท้าทา​ฎหา​ขา​ี้​ ​ไ่แ่​แล้​จะ​เรี่า​ะไร


พ​เขา​เ่​คู่สทา​ตรห้า​็​้า​เท้า​ขึ้รถ​เตร์ไซค์​ที่​ี​ค​ร​รั​ไป​ทัที​เหลื​เพีแค่​เขา​ที่​ั​ื​ู่​ิ่​ไ่​ขั​า​ั​ถู​สาป​หรื่า​ผู้ชา​ค​ี้​จะ​รู้​่า​ฉั​เห็​ทุ่า​แค่​ไ่เห็​ห้า


​ไ่​หร​เขา​ไ่เห็​เธ​ขิ​...

ใจเ็​ๆ


คาลั​เท่าั้​ที่จะ​ทำให้​ทุ่า​แ่​ล​เรื่ๆ​ ​ี​ไ่ี​าจ​ทำให้​คาตื่ตั​ลั​ทุ่า​ที่​ั​ไ่​เิขึ้​ไ้​เส​เพราะฉะั้​ฉั​ต้​ีสติ​ิ่​เข้า​ไ้​ๆ​ ​าร​พาา​ิ่​ข​ฉั​เป็ผล​ู่​ประาณ​แค่​ส​ถึ​สา​าที​เท่าั้​ที่​เหลืั​ไ่ใช่​เล​เื่​ท่าั​่​ไ่เป็ใจ​ ​่ห้า​ฉั​พาา​โ้ตั​ล​ต่ำ​เพื่​า​เห็​ห้า​ชา​ค​ั้​ท่า​ไ้​เห็​แค่​เพี​แขขา​ั​รสั​แต่​ตี้​...


ตึ​!​ ​โ้​!


และ​แล้​คา​ซ​็​า​เื​ตัเ​ีครั้​หึ่​ารโ้​ตั​ต่ำ​ขา​ั่​ู่า​พ​ั​ค้า​ท่า​เิ​ะ​จะ​ขัตั​ีครั้​เห็​็​เป็​ตร​ขา​ทำให้​ให้า​ฉั​ำลัจะ​ระแท​ถู​ั​พื้​ปู​ใ​ีไ่ช้า​้​สัญชาตญาณ​ใ​ร่าา​ั​สั่​ให้​ฉั​เา​ื​ที่​ปิปา​ู่​ใ​ตแร​ใช้​าั​ให้า​แท​หลั​ื​ทั้ส​จึ​รั​แร​ระแท​พื้​ปู​เต็ๆ​ ​คาเจ็ป​โลแล่​เข้าา​สู่​้าหลั​ื​ข​ฉัทั​ที​จึ​รี​พุ​ร่าา​ตั​เ​ลุขึ้​ั่​จาั้​็​สใจ​รแผล​ถล​เลื​ซึ​า​ทีละ​ิๆ​ ​จา​หลั​ื​ทั้ส​ข้า​ท่า​โสตประสาท​ใ​ส​สั่​ให้​ฉั​รี​หี​เพราะ​เื่ี้​เสี​ที่​ตัเ​เปล่​ไป​ัไ​ผู้ชา​ค​ั้​ต้​ไ้ิ​แ่


ไ่ทั​แล้​....


ปลา​รเท้า​คู่​เิ​เิ​เข้าา​หุิ่​ทิ้​ระะห่า​จา​ที่​ฉั​ั่​ู่​เพีแค่​ชั่​ระะ​หึ่​ข​แข​ ​ฉั​ไ่ล้า​เห้า​ขึ้ไป​​เล​ไ้​แต่​้ห้า้ตา​ิ่​แ​ั้


“​เจ​ค​เสื​ี​จไ้​สิะ​”


“​ฉั​ไ่เห็​ ​ไ่รู้ไ่เห็​ะไร​ทั้ั้​”


ั่​ู่​ที่ี่​่​้​ไ่​า​เข้าไป​ุ่เี่​ะไร​ั​ใคร​หร​แค่​ฉั​ไ่ี​ที่​ให้​ไป​แล้​่า​ทำ​ะไร​ฉั​เล​ะ​ ​ารพ่​ประโค​พ​ี้​ไป​ั​็​เหื​หาเรื่​เืร้​เข้าตั​เ


“​พู​ั​ฉั​เหร​?​”​ ​จะ​ให้​พู​ั​ใคร​็​ีู่​แค่ี้​ ​“​พู​ั​ฉั​็​ห้า​ฉั​”


“​...​”


“​​ิะ​!​”


แค่​เสี​ตะค​า​่า​เี​ไ่พ​ผู้ชา​ค​ั้​ั​ค่ๆ​ ​ั่ๆ​ ​ลา​ตรห้า​ฉั​ี​ ​ารเคลื่ไห​ข​ฉั​็​เหื​ถูจำ​ั​ล​เื่​้าหลั​ติ​เสา​เข้า​เสี​แล้จึ​ทำไ้​เพี​ขั​ขาเข้า​า​​ให้​แ่​ให้​ไ้า​ที่สุ​เท่าที่​จะ​ทำไ้​ถึแ้​ั​จะ​ไ่​สาารถ​ปป้​ตัเ​ไ้​เล


“​ะ​ ​่า​ทำ​ะไร​ฉั​เล​ะ​ ​ะ​ ​ลั​แล้​”


“​​!​”


เขา​ไ่ส​ใจ​าร​พื​ไห้​ข​ฉั​เล​เื่​ฝ่าื​ข้า​ที่​ี​รสั​เข้าา​จั​ให้า​ข​ฉั​แ​จาจ้​และ​แข็แร​จาั้​ไ่า​เขา​็​ัคั​ให้า​ข​ฉั​ให้​เ​ขึ้​ั​ไ่​รุแร​หร​แต่​ถ้า​ฉั​ฝื​คาเจ็ป​ั​จะ​โลแล่​เข้าา​หา​ฉั​เ​่า​ไ่ีข้แ้​ใๆ​ ​ทั้สิ้​ถึแ้​ื​ใหญ่​จะ​ุ่​า​เื่​ระท​ั​ให้า​ข​ฉัที​่​เปีชื้​ู่​็ตา


พรึ่​!


าร​ึ​ทึ่​เิขึ้​ใ​ช่​ระะเลา​ไ่า​เพราะ​ฉั​ไ่​สาารถ​ัคั​ให้​ร่าา​ตัเ​ท​คาเจ็ป​ไ้​า​ั​สิ่​แร​ที่​เห็​ให้า​ผู้ชา​ค​ั้​...​ ​ให้า​เรี​า​ข​เขา​แส​รั​จูโ่​เป็​สั​ั่​ถู​แ​ปั้​ไ้​่าประณีต​ีทั้​ั​ี​รูป​ปา​า​หั​สี​​คล้ำ​ิห่​ผส​ลตั​ั​ผ​สี​​้ำตาล​ไ่ไ้​เชต​ถู​ลา​ปิั​ให้า​ถึ​แค่​ริเณ​ั์ตา​สีิล​คู่​ที่​เขา​เ​็​จัจ้​​ฉั​ู่


เขา​ค​ั้​คื​...


“​เส์​...​”


พร​ลิขิต​ุษ์​ทุค​ล้​า​เจ​เพราะ​คิ​่า​ั​เป็​สิ่​สา​า​แต่​ใคร​จะ​ไปรู​้​่า​ภาใต้​คำๆ​ ​ี้​าจี​คำ​ื่ๆ​ ​ซุซ่​ู่​และ​ทั้ห​ี้​็​คื​คาคิ​ข​ฉั​เ​เื่​ไ้​เจ​เขา​ีครั้​หึ่​ ​เพื่เ่า​...


ปึ​!


ใ​ตที่​เส์​เผล​ฉั​จึ​ผลั​เขา​จา​ตัเ​และ​ลุขึ้​ื​เตรี​หี​ผู้ชา​ค​ี้​แต่​ื​ใหญ่​ั​ค้า​ตั​ฉั​ไ้​ีครั้​หึ่​ ​เส์​ั​ตั​ฉั​ให้​ถหลั​ให้​ติั​เสา​ต้​เิ​เพิ่​เต็​็​คื​เขา​ั​เา​ตัเ​เข้าา​แชิ​ั​ร่าา​ข​ฉั​แ้​ระ​ทั้​ให้า​ถ้า​ฉั​ไ่​หั​ข้า​หล​ป่าี้​็​ค​...


“​เจั​ีครั้​ะ​ขิ​”


เขา​จำ​ฉั​ไ้​...


ลหาใจ​ร้​ๆ​ ​ผส​ั​ไ​ร้​จา​ริฝีปา​ข​เขา​แชิ​ไป​ั​ต้​ค​ข​ฉั​า​เหลืเิ​ ​าร​พาา​ใช้​ฝ่าื​ข้าเี​ั​ตร​หัไหล่​ข​เส์​​ฉั​็​ทำไ​่​ไ้​ ​แร​ไ่พ​ขา​ั้​ทำไ​ะ​ ​ทำไ​ะไร​ที่​ขึ้ต้​้​าร​จา​ลาั​ั​ล​ท้า​้​าร​พ​เจ​เส​เช่เีั​ฉั​และ​เขา​ ​พระเจ้า​จะ​เล่​ต​ะไร​ี​!


ทำไ​ต้​ทำให้​ฉั​เจ​เขา​ีครั้​...


“​...​”


“​หิ่​เสี​้​สิ​”


้ำเสี​ิ่​พู​ขึ้​ไ่ต้​ู​็​รัรู้​ไ้​่า​ตี้​ให้า​ข​เส์​เหี​ิ้​่า​ชั่ร้า​ ​ิ้​แ​ไ่ี​คาี​ผส​ ​ฉั​ไ่​คิ​เล​่า​ผู้ชา​ค​ี้​ที่​ฉั​เฝ้าู​เื่่​ห้า​จะ​เป็​เส์​ไ่่าั้​แค่​หา​ตา​็​ไ่ีทา​​ไป​ ​ไ่ีทา​สใจ​ขา​ทุ่​ตั​ล​ไป


“​​ไป​ ​า​จะ​ทำ​ะไร​?​”​ ​คา​แชิ​ระห่า​ฉั​ั​เส์​ั​เิไป​แล้จึ​ไ่​แปล​ถ้า​ฉั​จะ​เ่​แี้​​ไป​ ​สภาพ​ข​ตัเ​็​ใช่​่า​จะ​ีเ่​ชุัศึษา​สีขา​เปี​้ำ​แชิ​ลู่​ไป​ั​ร่าา​เห็​้าใ​ชัเจ​จะ​ี​ห่​็​คื​ฉั​ใส่​เสื้ล้า​ตัเล็​ซั​เาไ้​ ​“​ฟั​ไ่​​เหร​ ​​ให้​​ไป​”


​“​สภาพ​แี้​่าจะ​ีใจ​ะที​่​เจ​เพื่เ่า​แ​ฉั​เพราะ​ถ้า​เจ​ไ้​พ​สะ​สัค​...​ ​ผั​ไ้​หลา​ค​แ่​”​

“​ปาเสี​ ​า​...​”


ไ่ทั​ที่​ฉั​จะ​เ่ปา​พู​ต่​แสไฟ​สู​็​ส่​เข้าา​หา​ทั้​ฉั​และ​็​เส์​เป็​จุ​เี​ ​แส​ั้​เป็ต้เหตุ​ที่​ทำให้​ฉั​ต้​หั​ให้า​ลัา​พร้ทั้​หลัตา​ปี๋​ไ่​หัไป​​้​แส​ี​เพราะ​ั​แ​สาตา​แต่​รู้​่า​ร่าา​ข​ตัเ​ถูจั​เหี่​เปลี่​ทิศทา​จา​ฝีื​เส์​เหื​เขา​เข้าา​แทร​ลา​ั้​ระห่า​ตั​ฉั​ั​แสส่า​ั้​ ​ลิ่​้ำห​ผู้ชา​ล่ล​เี​ปลาจู​่ที่​ศีรษะ​จะ​ถู​ฝ่าื​ใหญ่​แร​​ให้​ให้า​ฉั​ซุ​ล​แผ่​​้า​พ​จะ​แร​ิ้​ประท้​็​ีเสี​ครา​า​จา​ลำค​ข​เส์


“​ป้ารถเล์​พ​ึ​็​ไ่​เ้​เหร​ะ​?​”


้ำเสี​ผู้าให่​ใช้​โท​เสีพู​เรีๆ​ ​แต่​ี​คา​แขะ​แแฝ​ไ้​แ​ชัเจ​ซึ่​ฉั​็​ไ่รู้​่า​เป็​พ​ไห​ั​ใช่​ลุ่​ัรุ่​เที่​ลา​คื​แ​ทั่ไป​หรืเปล่า​ ​าร​า​เจ​สถาารณ์​แี้​ใช่​่า​จะ​ทำให้​ชีิต​ตัเ​ีสีสั​ีรส​ชาติ​แต่​ใทาตรัข้า​ั​ั​รู้สึ​คา​ัตรา​ที่​ำลัจะ​ไ้​เจ​ต่าหา


“​แล้​ี​ฎ​้​เหร​?​”​ ​เส์​เ่​ขึ้​พร้ั​ั​ศีรษะ​ฉั​ล​ไป​ใ​้​เขา​ีครั้​หึ่​เื่​ฉั​เริ่​คัค้า​ื​ใหญ่​ข​เขา​็​เล​า​ู่​​ศีรษะ​ฉั​ตลเลา​เรี​ไ้​่า​ถ้า​ฉั​ขั​เขา​็​พร้​แร​​ลา​ทัที​่า​ไ่​รีร​ะไร​ให้​ั​าคา​แต่​แล้​ส​ข​ฉั​ั​ี​ห้​คาคิ​หึ่​ที่​ั​แล่​เข้าา​แส่า​ตที่​เส์​พู​ต​เขา​ไ่ไ้​หั​ให้า​ไป​​คู่สทา​เล​้ซ้ำ​ ​“​หรื​พ​ึ​ีปัญหา​?​”


พ​ึ​?​ ​แส่า​ไ่ไ้​ี​แค่​เพี​คเี​...


เี๋​ะ​ ​ฉั​ั​ไ่​า​โ​ฆ่า​ตา​ตร​ป้ารถเล์​ะ​!​ ​เพราะ​แ่​ล่ะ​ถ้า​ี​ฝ่า​พู​แี้​​ไป​แล้​ึ​เหร​่า​ร้ทั้ร้​จะ​ี​คาส​สุขเิ​ขึ้​ตาา​ไ่​จริ​หร​ ​เป็ไปไ่ไ้​เชี​ล่ะ


“​ิา​พู​ะ​ไร​!​”


ไ่ไห​ที่​ฉั​จะ​ื​ู่​ิ่​ๆ​ ​ทำ​จิตใจ​เป็​แ่พระ​แล้จึ​แร​ึ​ชา​เสื้ื​ข​เส์​ระตุ​ให้​เขา​รู้สึตั​และ​สใจ​ใ​ประโค​ั​แส​เา​ข​ตัเ


“​เี​!​”


เส์​ไ่ไ้​ตะค​หรื่า​ตะโ​า​ั​ๆ​ ​แต่​พู​ขึ้​ช้าๆ​ ​แต่​ราเรี​ช​่าขลุ​สส​ทำให้​ฉั​ลื​ประโค​ต่า​ล​ลำค​ไป​ทัที


“​ไ่ี​แต่​เห็​แล้​ั​ขัลูตา​”


“​ขัลูตา​พ​ึ​?​”​ ​ฉั​รู้​่า​เส์​ขัตั​ิห่​คจะ​หัไป​หา​พ​ั้​แค่​เพี​ครึ่​ให้า​เท่าั้​ั้​เพราะ​ศีรษะ​ฉั​ั​ซ​ล​ตรห้า​​เขา​ู่​ ​“​ขั​เะ​หรื​ขั​้ี​ล่ะ​?​”


“​็​ขั​...​”


้ำเสี​ปริศา​ข​ค​พ​ั้​หุ​ไป​ทั้ที่​ั​พู​ไ่​จ​ประโค​้ซ้ำ​ ​สาเหตุ​ั​เป็​เพราะเหตุใ​ั​แ่​เพราะ​จาั้​ฉั​็ไ้​ิ​เสี​รถ​ตั​จาไป​จึ​รี​ผละ​จา​ตั​ข​เส์​ทัที​โที่​เจ้าตั​ั​ไ่ทั​ไ้​จะ​พู​ะไร​ทั้ั้​ ​ั์ตา​สีิล​จ้​ฉั​เหืั​่า​พาา​หา​สาเหตุ


​“​โ​ทารุณ​า​ี​หรืไ​?​”​


“​ทารุณ​ั​ใช้ั​สัต์​”


คาจริ​แล้​ไ่ใช่​ใช้ั​สัต์​หร​เพีแต่่า​ฉั​ไ่​ช​ ​ั​เหื​ตัเ​ู​ไ่ใช่​ค​เื่​ใช้ั​คำๆ​ ​ี้​จะ​ูเหื​เป็​ขเล่​ให้​คื่​ไ้​ใช้​ระา​ารณ์​ั​ร่าา​ข​ตัเ​ ​เขา​พู​า​ไ้​ัไ​ผู้ชา​ค​ี้


“​แต่​สภาพ​ที่​เห็​ตี้​เธ​็​ไ่​ต่า​ะไร​ั​สัต์​ั​หร​”​ ​ที่​​า​็​เพื่​สำรจ​แล้​เ็​ราละเี​าต​่​​่า​ฉั​สิะ​​คจริ​ๆ​ ​สำหรั​ิสั​ข​ผู้ชา​ค​ี้​ ​ฉั​จึ​ื​ทั้ส​ข้าขึ้​า​​​ตัเ​เาไ้​ ​“​ปิ​แค่ไห​็​ไ่​ิ​ ​เค​ไ้ิ​ไห​ช้าตาทั้ตัเาใัาปิ​ไ่​ิ​่ะ​”


“​...​”


โห​...​ ​ไ่​เจั​าตั​้​า​เส์​เจ้าสำัสำ​า​ขา​ี้​เชี​เหร​ขั​ั​ภาพลัษณ์​ที่​แส​า​เรี​ไ้​่าต่า​ั​รา​ฟ้า​ั​เห


“​ไป​ทำ​ะไร​ให้​พ​ั้​ไ่พใจ​ี​ล่ะ​?​”


เส์​พู​ขึ้​ต่​พร้ั​เื​ให้า​ไป​​ทา​ื่​ไ่ไ้​​ฉัที​่​เป็​คู่สทา​ข​เขา​ ​คำ​่า​พ​ั้​ฉั​รู้ี​่า​เส์​หาถึ​ะไร​ถ้า​ไ่ใช่​ป้า​พา​...


ใช่​เขา​รู้จั​ครครั​ข​ฉั​ี​ ​ีา​เสี​้​ซ้ำ​ไป​เพราะฉะั้​ถ้า​าร​ที่​ร่าา​ฉั​ี​ร​เขี​ช้ำ​สี่​ๆ​ ​ให้​เขา​เห็​เื่ไหร่​หี​่​จะ​ต้​เา​ถู​ทุครั้​ ​ตั้แต่​พเรา​ั​เป็เพื่​ั​สั​เ็​แล้​​เล​่า​เส์​ไ่​ค่​พใจ​หร​ที่​ั​ๆ​ ​เห็​ฉั​ี​ร​ถู​ทำร้า​จา​เา​ๆ​ ​ลาเป็​หั​ขึ้​ทุครั้​ตั้แต่​แ่​เสี​ไป​็​่า​็​ิ่​เลร้า​ล​เรื่ๆ​ ​จ​เขา​...


ฉั​ไ่​า​พู​แล้


ไ่รู้​จะ​ึถึ​เรื่​ที่เิ​ขึ้​ใ​ีต​ี​ทำไ​เพราะ​ถึ​ึ​แทตา​็​ไ่ไ้​ประโช์​ะไร​ขึ้​า​่าแ่​ิ่ไป่าั้​าจ​ทำให้​ปหั​จ​ไเร​ขึ้​แ่ๆ​ ​ฉะั้​็​พ​เถะ


“​ไ่ไ้​ทำ​”


“​หึ​ ​ถ้า​ไ่ไ้​ทำ​สภาพ​ไ่​่​ขา​ี้​หร​ั้​ ​จะ​โห​ะไร​ขร้​ช่​ให้​ั​เี​ๆ​ ​เหื​เรี​า​ห่​”


จ​ประโค​ั​แส​ร้าาจ​ให้า​ข​เส์​็​หัา​แ​ตร​่ที่จะ​ใช้​ผ้าเช็ห้า​ใ​ื​เข้าา​เช็​ขั​ซ้า​ข​ฉั​ ​ระั​ั​ู่​ระห่า​ึ่ลา​ข​คาุ่ล​และ​คารุแร​ัไ​ซะ​็​ทำให้​ให้า​ข​ฉั​ิเี้​ไ้​เพราะ​รู้สึ​ป​ขึ้​าิ​ๆ


“​ื​...​จะ​”


“​ู่​ิ่​ๆ​”​ ​ร่าา​ข​ฉั​ื​ิ่​ตาคำสั่​ข​เขา​ให้​เส์​เช็​คราเลื​จา​ขั​ซ้า​ข​ตัเ​่า่าา​ ​สสั​แผล​ี้​ไ้า​จา​สัหัสื​เล่​ที่​ป้า​พา​เหี่​ทิ้​า​แ่ๆ​ ​“​ทำไ​ไ่โต้ต​้า​?​”


“​พ​เถะ​”


ฉั​ค้า​ข้ื​ใหญ่​ข​เส์​จา​ศีรษะ​ข​ตัเ​โที่​ีเสี​ถหาใจ​า​จา​เขา


“​เหืเิ​สิะ​”


ใช่​เหืเิ​...​ ​ใเื่​เขา​รู้​คำต​ี​ขา​ั้​ั​ต้​ถา​ฉั​ี​ทำไ


​“​า​เปลี่ไป​า​เล​ะ​”​

ฉั​า​หลีเลี่​คาสใจ​จา​คาคิ​ข​เขา​และ​ไ่​า​พูถึ​เรื่​ข​ตัเ​ี​แค่ี้​็​เครี​า​พ​ู่​แล้จึ​ถา​เส์​ขึ้​้า


ใ​สาตา​ข​ฉั​เขา​เปลี่ไป​า​ถึ​า​ที่สุ​จา​เ็หุ่​ัรุ่​ธรรา​ทั่ไป​เื่่​ลาเป็​แ​​ที่​ู​ัไ​็​ไ่ธรรา​ีต่ไป​ทั้​ลุค​าร​แต่ตั​ให่​ั​ราคาแพ​ตั้แต่​หั​จร​ปลาเท้า​ทุ่า​ล้​เป็​ข​แร์​ั​สีห้าท่าทา​รไปถึ​รสั​ตร​ข้า​ที่​ฉั​จั​ู่​ใขณะี้​้


“​็​เหืเิ​ทุ่า​”


เหื​เิ​ั​ผี​ะไร​!


คิไ้​แ​ั้​ฉั​็​​ข้ื​ใหญ่​ข​เส์​ที่​ื​ข​ตัเ​ั​ไ่​ปล่​เคลื่​เข้าา​ระห่า​ตัเ​ั​เขา​่ที่จะ​พลิ​้า​ที่​ี​รสั​ให้​ั์ตา​สีิล​ู​แข​ข​ตั​เขา​เ​ ​ไ่่าเชื่​เล​่า​ไ้​ผู้ชา​ลั​เข็​แ​เส์​เขา​จะ​ตัสิใจ​ทำ​ะไร​ไ้ขา​ี้


“​สี​ะ​”


“​ื​ ​ี​ห่​ที่​เธ​ช​ั​”​ ​ข้ื​ใหญ่​เี่​จา​าร​จั​ข​ฉั​่าเป็ธรร​ชาติ​ทั้ที่​ภาใ​ื​ข​เขา​ั​ี​ผ้าเช็ห้า​และ​รครา​เลื​ู่​ ​“​รี​ลั้า​ไป​ทำแผล​ซะ​ ​ลาคื​ัตรา​เธ​ไ่่า​า​จา​้า​”


“​เห็​ฉั​เป็​ผู้หญิ​ลาคื​หรืั​ไ​?​”


ถ้า​ฉั​ไ่​ถู​ไล่​จา​้า​่า​หู​่า​หา​และ​ไร้ค​า​เป็ธรร​ข​ป้า​พา​ค​ไ่​า​ใช้​ป้ารถเล์​และ​า​เจ​ั​เขา​ทั้ที่​ไ่​า​เจ​สัิ


“​ถ้า​เป็​เื่่​ค​ไ่​แต่​ตี้​...​”


“​ฉั​่าา​รี​ไป​ี่า​ส่ตั​ฉั​จะ​ไป​เื่ไหร่​็​ไ่ใช่​เรื่​ข​า​หร​ ​ที่​เจั​ั​็​เป็​แค่​เรื่​ัเิญ​เท่าั้​แหละ​คิ​ะไร​า​”​ ​ฉั​้า​เท้า​เา​ตั​ให้​ห่า​จา​เส์​และ​​เขา​้​สาตา​ที่​ไ่พใจ​แ​หาระแ​ซะ​้ซ้ำ


“​โล​ี้​ไ่ี​เรื่​ัเิญ​หร​ขิ​ ​ฉั​แค่​า​เา​ข​ให้​เพื่​”​ ​เส์​้า​เท้า​เข้าา​หา​ฉั​ีครั้​ทำให้​ระะห่า​ข​เรา​ใล้​เข้าา​ีครั้​หึ่​ ​“​ลั้า​เี๋​ไป​ส่​”


“​ไ่​!​ ​ฉั​จะ​ลั​เ​”


ให้า​หล่​คิ้​ข​เป็​เชิ​สสั​ใ​ารระทำ​ข​ฉั​ ​เขา​ไ่ไ้​ปิั​คาสสั​ข​ตัเ​เาไ้​ั​ตั​ท่า​ั​แส​า​แ​เต็ๆ


“​หรื่า​...​”


“​ฉั​ำลั​ร​แฟ​ารั​ ​า​รี​ไป​ไ้​แล้​”


“​ร​แฟ​หรื​โ​ไล่​จา​้า​เา​ี​ๆ​”


แฟ​ ​คำ​ี้​ไ่ต้สสั​เพราะ​ฉั​ใช้​ั​เข้าา​เป็​ไ้​ั​หา​ไล่​เส์​เฉๆ​ ​่า​่าแต่​แฟ​เพื่​ผู้ชา​สั​ค​แท​ไ่ี​จะ​ี​็​แต่​ผู้ชา​แต่​ใจ​เป็​หญิ​ีทั้​ั​เป็​รุ่้​ี​ต่าหา


“​...​”


​“​ไป​ู่​้ั​ไห​?​”​-----------------------------------------------------

​​​ไ่ต้​รคำ​ต​จา​ขิ​ไรต์​ค​ี้​ต​่า​ไป​ค่ะ​ ​ไป​แ่​ ​[​ระโ​ขึ้รถ​ทัที​]

​พี่​เส์​พู​เหื​รู้​ะ​่า​ขิ​โ​ะไร​า​.....​​​

​แะำ​เรื่​ให่​ะคะ​ ​SET​ ​ขเ่า​ ​#​เพื่เ่า​

​เฮี​เส์​ั​สา​ขิ​​ ​​ฝา​ไ้​ใ​้​้ใจ​ทุค​๊า​​ ​^____^

**​ตััษร​ี​ผิ​เื่จา​ั​ไ่ไ้​ตรจ​

​​#​เส์​ติ​ขิ​​​​

 

ขอบคุณที่ติดตามนิยายของไรท์นะคะ 

ขอบคุณทุกๆ แรงสนับสนุน กำลังใจ ซื้อเหรียญ  

การติดตามในทุกๆ ช่องทาง ขอบคุณค่ะ 

 

ติดตามการอัพเดทได้ทางเพจจ้า 

NBSTER 

แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น