ประธานมาเฟียร้ายรัก
บทที่ 1 แสงไฟเร่าร้อน (PIC)
ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

บทที่ 1 แสงไฟเร่าร้อน (PIC)

ท​ที่​ ​1​ ​แสไฟ​เร่าร้​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​าเลี้​ประจำปี​ข​ริษัท​ใ​เื​ตุลาค​ข​ทุปี​ ​พัทา​สถาที่​จั​เลี้​ไ่​ไล​จา​โรา​เิทา​เพี​ไ่​ี่​าที​ ​ี่​เป็​าเลี้​ครั้แร​ข​เธ​ ​เพราะ​เธ​เพิ่​ไ้​เข้าทำา​ที่ี่​ใ​ปี​แร 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​่า​ฟ้า​หรื​หิ​ใ​ั​ี่​ห้าสิ​ปี​ ​เธ​ทำา​โรา​แห่หึ​่​ใ​ำเภ​ปล​แ​ ​จัหั​ระ​ ​ใ​ตำแห่​ล่า​สุ​ข​ค์ร​คื​พัา​ฝ่า​ผลิต​ ​แต่​เธ​็​ช​า​และ​ริษัท​แห่​ี้​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เพราะ​สัสิาร​หลา่า​ที่​า​ริษัท​ไ่ี​ให้​ ​่าเช่​ชุ​พัา​ฟรี​ปี​ละ​สา​ชุ​ ​าหาร​ฟรี​ ​เครื่ื่​ชาา​แฟ​ฟรี​ ​ทั้​ั​ี​รถ​รั​ส่​แทจะ​ถึ​ห้า​ห​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​จะ​ี​ะไร​ฟรี​ ​ๆ​ ​แี้​ไ้​ี​และ​ี​หึ่​เหตุผล​ที่​เธ​ช​ที่ี่​เพราะ​เพื่ร่า​ใ​ไล์​ารผลิต​ที่​เธ​ทำา​ ​เธ​ทำห้าที่​ใ​ไล์​ารผลิต​เ​ ​พัา​ทุค​ที่ี่​เป็​ผู้หญิ​แท​ทั้ห​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​พัา​ที่​โรา​แห่​ี้​ี​ประาณ​สา​ร้​ค​จึ​เลื​จัา​ใ​สถาที่ท่เที่​ที่​ไ่​ห่า​จา​โรา​่า​พัทา 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ใล้​ถึ​ัที่​ริษัท​จะ​จั​ให้​ี​าเลี้​ที่​รีสร์ต​แห่หึ​่​ใ​พัทา​ ​เป็​ิจรร​ที่​่า​ฟ้า​ตื่เต้​า​เป็ครั้แร​ที่​เธ​จะ​ไ้​พั​รีสร์ต​จา​รูป​ที่​หัห้า​ไล์​ส่​า​ให้​ู​ทา​ไล์​ลุ่​ทุค​ต่า​ีใจ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​จา​จะ​ไ้​พั​รีสร์ต​จาั้​ั​ี​ขราัล​ที่​ริษัท​จั​แจ​าา​และ​ที่​สำคัญ​ารแส​แ​ลุ่ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ัี้​เรา​จะ​เต้​ ​2002​ราตรี​”​ ​หัห้า​ไล์​ารผลิต​เ​หรื​พี่​ไ่​​เธ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​พี่​คะ​ ​ะไร​คื​ ​2002​ราตรี​คะ​”​ ​่า​ฟ้า​ื​ขึ้​ถา​เื่​ไ่เข้าใจ​สิ่​ที่​ผู้หญิ​ร่า​ท้​าุ​ประาณ​สี่​สิ​ปี​ซึ่​เป็​หัห้า​ไล์​ารผลิต 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เ​ ​ลื​ไป​่า​ไ้​หิ​ไ่่า​จะ​เิ​ทั​”​ ​เสี​พี่​คื่​ ​ๆ​ ​หัเราะ​ชใจ​ ​่า​ฟ้า​เป็​พัา​ให่​ที่​เพิ่​เข้าา​ทำา​ั​โรา​แห่​ี้​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เี่​ ​ๆ​”​ ​พี่​ไ่​ใจี​เปิ​ู​ทู​ให้​เธ​ู​่า​ ​2002​ราตรี​คื​ะไร​ ​พัา​หญิ​าุ​้​สุ​พัห้า​เธ​เค​ไ้ิ​เพล​ข​ศิลปิ​ลุ่​ี้​ผ่า​หู​า​้า​แล้แต่​ไ่รู้​่า​ชื่​ ​2002​ราตรี​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เต้​ผีเสื้​ราตรี​่ะ​”​ ​เสี​ข​พี่​ุ​๊​พัา​ที่ั่​ข้า​ ​ๆ​ ​่า​ฟ้า​ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ใช่​ ​ๆ​ ​เพล​ั้แหละ​”​ ​เสี​พี่​ตา​พัา​รุ่​ใหญ่​ี​ค​สัสุ​ ​่า​ฟ้า​รี​เปิ​ู​ทู​ู​เพล​ที่​พ​พี่​ ​ๆ​ ​แะำ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ัี้​ต้​แต่ตั​จั​เต็​”​ ​เพราะ​เิรา​ัล​ข​ผู้ชะ​ารประ​สู​ถึ​ส​หื่​าท​ ​แ่​่า​พัา​หลา​ลุ่​ต่า​หาป​ราัล​ั้​ไ่​เ้​แ้แต่​สา​ารผลิต​เ​่า​พ​เธ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ี่​เธ​รู้​ไห​ ​ท่า​ประธา​ค​ให่​จะ​าา​ี​้​้​ะ​”​ ​คำพู​ข​พี่​ไ่​ทำให้​คฟั​ทั้​ห้า​ค​เิตา​้า​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​คใ​รูป​ะ​ะ​”​เสี​พี่​ุ​๊​ถา​่า​ตื่เต้ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​็​ค​ั้แหละ​ ​หล่​า​”​ ​คำ​่า​หล่​า​ข​พี่​ไ่​ทำให้​่า​ฟ้า​พัห้า​ตา​ทั้​ ​ๆ​ ​ที่​ไ่ไ้​สใจ​ค​หล่​ที่​าุ​่าจะ​า่า​เธ​เื​ี่สิ​ปี​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​สำหรั​่า​ฟ้า​ต้​พี่​หา​หา​เท่าั้​ ​ถึ​ท่า​ประธา​จะ​เป็​หุ่​จีฮ่​แต่​แ่​เิไป​สำหรั​สา​ั​ใส​าุ​ี่สิ​ห้า​่า​เธ​  

ั​าเลี้ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​รีสร์ต​ติ​ทะเล​ ​ห้พั​ีทั​้​แ​พูล​ิลล่า​และ​แ​โรแร​ ​เพีพ​สำหรั​พัา​ทั้​สา​ร้​ค​ ​หาทรา​ละเี​พร้ั​ล​เ็​และ​แสสี​จั​เต็​จา​ฝ่า​สัสิาร​ต้​่า​า​ี้​ริษัท​ลทุ​า 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ที​2002​ราตรี​า​ใ​ชุ​จั​เต็​ ​ไ่ี​แผ่​สั​ค​เพราะ​แต่ละค​หั​เิรา​ัล​ูลค่า​ส​หื่​าท​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ไ้​หิ​เลา​แ​ใส่​แี้​โคตร​เ็ซ์​”​ ​พี่​ุ​๊​เ่​ช​้​้​ใ​ที​ ​่า​ฟ้า​ใส่​แล้​ู​เซ็ซี่​ค​เพราะ​ชุ​จิ​ี่​เ​ล​าเขาา​แต่​แห​โช์​ขา​ทั้ส​ข้า​ั่แหละ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​แต่​พี่​ ​ๆ​ ​ทั้​สี่​ใส่​แล้​ทำไ​ถึ​ไ้​ลาเป็​แห​ ​ห้าท้​ที่​คร​แ​รา​ลัลา​เป็​้​ล​ ​ๆ​ ​่า่า​ั่แหละ​พี่​ ​ๆ​ ​แต่ละค​็​าุ​เข้า​เลข​สี่​ทั้​ั​ผ่า​าร​ีลู​า​แล้​ไ่​แปลที่​จะ​้​ั​้า​เป็ธรรา 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​พ​พี่​ใส่​แล้​่ารั​า​เล​”​ ​่า​ฟ้า​ช​จา​ใจจริ​ ​พ​พี่​ ​ๆ​ ​ใส่​แล้​ู​่ารั​า​ไ่​เหื​เธ​ที่​ู​ัไ​็​เซ็ซี่​เิไป​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​สา​ ​ๆ​ ​ทั้​ห้า​ค​ขึ้ไป​แส​​เที​เป็​คิ​สุท้า​ ​เสี​ตื​จา​พัา​ชา​ข้าล่า​ัสั่​หลา​ต่​หลา​ค​ตะโ​เชีร์​สา​ส​คเี​ข​ลุ่ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​้​หิ​คส​สู้​ ​ๆ​ ​ครั​”​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เขา​แข่​ที​ึ​จะ​เชีร์​แค่​คเี​เหร​”​ ​เสี​เพื่​ข​ข้าห้า​เที​เ่​แซ​เพื่​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​คื่​ี​ผั​แล้็​ไ่​เชีร์​ ​เชีร์​้​หิ​คโส​คเี​โ้​!​”​ ​เสี​พัา​ชา​ที่​พู​โต้ต​ั​เพื่​ั​ู่​ข้า​หู​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ท่า​ประธา​หั​ชา​ั่​ู่​ไ่​ไล​เพราะ​เป็หึ่​ใ​ประธา​พิธี​ัี้​ ​้​ค​ั​จะ​รู้​่า​เขา​พู​ไท​และ​ฟั​ภาษาไท​ไ้ี​ ​ค​เพราะ​้​ต่าารา​ที่​เป็​ลูครึ่​ไท​ฮ่​ั่แหละ​ที่​ทำให้​พ่​ัคั​ให้​เขา​เรี​ภาษาไท​พร้ั​้ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เสี​หีร้​ีใจ​จา​ลุ่​ข​ค​ชะ​ารแข่ขั​และ​ไ้รั​ราัล​ูลค่า​ส​หื่​าท​จา​ื​ข​ท่า​ประธา 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​พี่​ ​ๆ​ ​ให้​คส​สุ​รั​ป้า​ราัล​จา​ื​ท่า​ประธา​และ​ไ้​ถ่ารูป​คู่​ั​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​‘​ตั​ห​จั​’​ ​ครั​ราัล​ไ้​ู่​ใล้​ผู้ชา​ที่​ตัเ​่า​แ่​เื่​ไ่​ี่​ั่​ ​เื่​ไ้​ู่​ใล้​ตั​เขา​ห​และ​ไ่ไ้​ู​แ่​เล​สัิ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ช่เลา​ข​พิธีาร​จ​ล​และ​แ่​าเลี้​ปีให่​็​คื​า​เา​ี​ ​ๆ​ ​ี่เ​ ​ไ่​เ้​แ้แต่​ลุ่​ข​สา​ส​ทั้​ห้า​ที่​ไ้​ราัล​ ​เพราะ​ี​แต่​ค​า​แสคาิี​ ​ชแ้​ไ่ขาสา​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​หิ​ไ่ไห​แล้​”​ ​่า​ฟ้า​ผู้​ไ่เค​ื่​า​ขา​ี้​า​่​ถู​ลา​ลั​ห้​โ​ผู้​า​ประสารณ์​่า​เจ้​ไ่​หัห้า​ไล์​ารผลิต 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ัี้​ขราัล​สำหรั​ที​ชะ​คื​เิ​ส​หื่​และ​ห้พั​สุ​หรู​พูล​ิลล่า​ที่​ีส​​ห้​ ​่า​ฟ้า​เธ​​ห้​เี​ั​เจ้​ไ่​ ​แต่​ูเหื​ทั้​สา​สา​ไ่​เา​และ​คืี้​พเขา​็​ไ่​คิ​จะ​​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​เล่​ห้​ใคร​”​ ​า​เที่​แี้​สิ่​ที่​พเขา​พลา​ไ่ไ้​คื​าร​เล่​ป๊​เ้​ทั้คื​ั่เ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ห้​เจ้​จิต​ ​โซ​ ​A​”​ ​เจ้​จิต​พัา​ฝ่า​คลัสิค้า​ผู้รั​เป็​เจ้าื​ทุปี​ ​และ​ทีา​คุณภาพ​ที่​ไ้​ทุสำร​าจา​ารประ​คละ​สี่​พั​าท​็​ระเป๋า​ร้​เหลืเิ​ ​ู​เลา​ตี้​แค่​สี่​ทุ่​ครึ่​ ​ขั​คเา​ไ้​ใ​ห้​ล็​ประตู​แล้​พ​เธ​จะ​ไ้​​ไป​ั่​เรี​ิชา​คณิตศาสตร์​ั​ถึ​เช้า 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​หลัจา​พี่​ ​ๆ​ ​​ไปร​่ำ​เรี​ิชา​คณิตศาสตร์​ั​ห​แล้​ ​คเา​ตื่ขึ้​า​ใ​หั​ข​เธ​ึ​ ​คารู้สึ​ตี้​หิ​้ำ​ ​าตา​​ร​ห้​ใ​ภาพ​พร่า​เล​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​้ำ​”​ ​เหื​้ำสี​ใส​ข้าใ​รรจุ​้ำสี​ฟ้า​สใส​ ​เล็​้ำแข็​ใ​เหื​ั​่าิ​ ​ค​แ้​ระหา​ไ้ี​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ร่​จั​ีพุ​ิ้​้​เหร​”​ ​ค​หิ​่​ั​ตัเ​ทั้​ั​ไ่ไ้​ถา​่า​เหื​้ำสี​ส​ี้​เป็​ข​ใคร​ ​ู่​ใ​ตู้เ็​ร​็​ค​ิ​ไ้​ั่แหละ​ ​คิ​แค่ั้​ค​ระหา้ำ​็​ซั​ไป​จ​ห​เหื​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ใ​ห้​ใหญ่​ข​ห้พั​ี​ีไพี​ ​หั​ชา​รค​าร​า​ข​ใคร​าค​ ​ใคร​าค​ที่จะ​ปลเปลื้​ารณ์ร้​ระุ​ข​เขา​ไ้​ ​า​...​ัี้​เขา​ี​คาต้าร​่า​ร้แร​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ไฟ​สลั​ใ​ห้​เพีพ​ให้​เห็​ร่า​​ิ่​แต่​เต็ไป้​ส่เ้าส่โค้​ ​เขา​ช​ชุ​ข​เธ​ะ​ ​ั​เซ็ซี่​และ​่า​ค้หา 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ภาษาา​ข​เขา​ต​ล​​ที่​ ​ร่า​า​เิ​ตร​า​ล้​ตั​ล​่า่า​่า​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ร้​”​ ​เธ​่​พร้ทั้​เริ่​ปลเปลื้​เสื้ผ้า​ ​ชาหุ่​เจ้าข​ร่า​แร่​แข็ขื​ขึ้​า่า​เิ​เื่​ร่า​า​ไร้​ซึ่​าภรณ์​ ​เขา​เห็​ห้า​เธ​ไ่​ค่​ชั​เพราะ​ตี้​ถ​แ่ตา​​า​ข้า​เตี​า​แล้​ ​เขา​เ​็​ใช่​่า​า​จจำ​ให้า​ข​คู่​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​​ส​”​ ​ถึ​ให้า​จะ​เห็​ไ่ชั​แต่​ห้า​ข​เธ​ชัเจ​ใ​สาตา​เขา​ ​​ข​เธ​ส​่าที่​เขา​​ ​ผิเี​ข​เธ​ทำให้​เขา​เพลิเพลิ​ไ่่า​จะ​ใช้​ื​แตะ​ลู​ตร​ส่​ไห​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ื้​ ​จั๊จี้​”​ ​‘​จั๊จี้​’​ ​คำ​ี้​เขา​ไ่เค​เรี​า​่​แปล​่า​ะไร​ะ​ ​ู​จา​ภาษาา​เธ​ค​ช​เพราะ​เห็​เธ​หัเราะ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ื้​ ​่า​เขี่​สิั​เสี​”​ ​เธ​ั​หลัตา​พึพำ​ ​คำ​พื้ฐา​ข​ภาษาไท​เขา​าจ​ไ่เ่​ ​แต่​คำลา​เขา​​ไ้​เล​หั​ชา​ไ่้​ห้า​ใคร​ ​ค​เพราะ​เขา​ี​้​​ชา​แสี​่า​ชี​[1]​ละ​ั้​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เธ​เสี​...​แปล​่า​เธ​ำลั​ีคาสุข​หรื​เท่าั​ ​‘​F*ck​ ​me​’ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เื่​ิ้​เรี​ั​เขี่​ระรั​ให้​ค​​เปลื​ร้​ครา​เพราะ​คารู้สึ​าหา​่า​ไ่ไ้​ประส​พ​เจ​ ​คารู้สึ​าหิ​ ​ห้าท้​ร้​ูา​ ​เา​พาา​ส่า​ร่​เข้าหา​ิ้ื​่า​ลื​า​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ื​ ​เสี​”​ ​าาร​ข​เธ​เสีแปล​ ​ๆ​ ​ตร​ริเณ​ที่​เขา​ขี้​ ​ี่​เธ​ำลั​ฝั​ู่​ใช่ไห​ตี้​เธ​​ู่​​เตี​แต่​เพราะ​ห้ื​หรื​ตา​เธ​ลื​ไ่​ขึ้​ั​แ่​เธ​ไ่เห็​ใคร 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​า​ ​่าั้​แหละ​”​ ​ภาษาไท​สำเี​แปล​แปร่​หรื​จะ​เป็​ารา​หุ่​จี​ที่​เธ​หลรั​ ​เขา​าหา​เธ​ใ​ฝั​สิะ​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ื้​ี​จั​”​ ​เธ​​เขา​ ​หั​ชา​​เิ​เื้ที่​​ิ่​ ​ทั้​ั​ี​ลีไ้​ุ่​ื​และ​ฉ่ำ​แฉะ​ ​เขา​คาหา​เครื่​ป้ั​่​จะ​ฉี​ั​้​ปา​ ​ใขณะที่​ื​ัค​ขี้​เสร​ไ้​ ​เพี​ไ่า​ค​​ระท​็​สั่สะท้า​และ​หลั่ไหล​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​เธ​พร้​แล้​เขา​เ​็​พร้​เสี​ิ่่า​พร้​ ​รี​ส​เครื่​ป้ั​และ​เื่​าุธ​พร้​แล้​เขา​จ่​ส่​ั้​เข้าไป​ใ​ร่​หลื​่า​ไ่​าจ​ใจ​ไ้​ ​เา​และ​เิ​เื้ 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​ื้​”​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​โ๊​!​ ​เจ็​!​”​  

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​“​F*ck​”​  

 

[1]​ ​ชี​ ​้ชา​ต่าารา​ข​หั​ชา​ ​พระเ​เรื่​คุณชา​าเฟี​ร้า​รั​  

-------------- 

จเรื่​ี้​ ​แฟร์​ ​ี​ระเป๋า​แจ​สำหรั​ใคร​ที่​เ้​เะ​สุ​ ​5​ ​ราัล​ ​และ​คที​่​เ้​โใจ​ี​ ​5​ ​ราัล​ะคะ​ ​ติตา​ั​ไป​จ​จเรื่​ะคะ​  

 

 

จบเรื่องนี้ แฟร์ มีกระเป๋าแจกสำหรับใครที่เม้มเยอะสุด 5 รางวัล และคนที่เม้มโดนใจอีก 5 รางวัลนะคะ ติดตามกันไปจนจบเรื่องนะคะ
แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น