ประกาศเรื่องการปรับส่วนแบ่งรายได้นักเขียนธัญวลัย

ประกาศสำคัญจากธัญวลัย

 

จากประกาศของธัญวลัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ธัญวลัยขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้

 

1. เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบรออ่านฟรี

ธัญวลัยขอแจ้งว่าจะมีการนำฟีเจอร์รออ่านฟรีออกจากระบบของธัญวลัย โดยจะนำออกในช่วงประมาณวันที่ 5-9 เมษายน 2564 และธัญวลัยจะแจ้งการอัปเดตระบบต่อไปค่ะ

 

2. เรื่องการปรับเปลี่ยนส่วนแบ่งรายได้นักเขียน

ธัญวลัยขอแจ้งรายละเอียดการปรับส่วนแบ่งรายได้นักเขียนรูปแบบใหม่ โดยจะมีการปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

2.1 รายได้จากเหรียญและดาว

นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งเป็น 70% (ร้อยละเจ็ดสิบ) ของรายได้หลังหักค่าบริการผ่านช่องทางการจ่ายเงินของผู้ให้บริการ 4% (ร้อยละสี่) แล้ว

2.2 รายได้จากกุญแจ

คำนวณจากรายได้โฆษณาโดยโปรแกรมอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน หารจำนวนกุญแจทั้งหมดที่มีผู้ใช้งาน คูณจำนวนกุญแจที่นักเขียนได้รับจากการปลดล็อกตอนนิยายในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ ยอดรายได้จากรายการตามข้างต้นนั้น ระบบมีการปรับเปลี่ยนในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยอัตโนมัติ และแสดงยอดในหน้ารายงานสถิติทางหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันตามปกติค่ะ

หมายเหตุ

- รายได้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จะมีการโอนรายได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

- รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะยังเป็นรายได้ที่คำนวณจากสัดส่วนเดิม และมีการโอนในวันที่ 12 เมษายน 2564

 

3. เรื่องการปรับเพิ่มอัตราราคาเหรียญ

ธัญวลัยจะมีการปรับอัตราราคาเหรียญให้นักอ่านได้รับจำนวนเหรียญมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนราคาเหรียญและจำนวนเหรียญ ตามค่าบริการผ่านช่องทางการจ่ายเงินของผู้ให้บริการ (Gateway) ในทุกช่องทางการเติมเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถดูราคาเหรียญได้ที่ www.tunwalai.com/blog/359

ธัญวลัยจะรีบดำเนินการในส่วนอื่นๆ ตามที่ชี้แจงไปเพิ่มเติมอีกอย่างเร่งด่วน หากมีปัญหาการใช้งานหรือขัดข้องในส่วนใด สามารถแจ้งเข้ามาที่ทุกช่องทางของธัญวลัยได้เลยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

ธัญวลัย

 

 

#

 

#

 

หมายเหตุ - ภาพการคำนวณรายได้ และตัวอย่างส่วนแบ่งรายได้นักเขียนข้างต้น

จะมีการปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านประกาศ : 9.4k ลงประกาศ : 17 มี.ค. 2564 13:59 น.