ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

9,958,800

Badstyle_

8,921,100

Nanstory_

7,524,830

Pyeol_

6,080,600

Unyamanee7777

5,127,140

keemmi

4,158,560

Peach Bomb

3,867,700

Melyssa