ยอดเหรียญ (นักเขียน) [ตลอดกาล]

3,103,673,325

Badstyle_

2,981,169,700

เวย์นิส

1,352,080,200

Nanstory_

1,307,446,600

โนเนจัง

1,029,571,265

พยอล / Pyeol_

772,440,565

Phat_sara

709,016,485

ใบละบาท

600,814,045

เอลยา

539,213,000

ณวดี / B.crazy'