ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: Bipolar ไบโพลาร์...บ้าเพราะเธอ(โซน❤หมวย)
ชื่อตอน: ตอนพิเศษ 3 ครอบครัวนี้มีแต่คนบ้า
นักเขียน 뚱뚱(ตุงตุง)
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 30 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 9,000