ยืนยันรายการสนับสนุนเรื่อง

รายการ ชื่อเรื่อง: แสนดีหรือแสนเลว (บลู-เนเน่)
ชื่อตอน: แสนดีหรือแสนเลว “ครอบครัว”
นักเขียน MANIE-Story
หรือ
พิเศษ
สนับสนุน 26 ตอนถึงบทล่าสุด
เพียง
× 8,000