ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

13,582,500

Badstyle_

6,320,775

keemmi

6,090,800

Nanstory_

5,742,335

Phat_sara

4,472,255

Pyeol_

3,083,100

9'SOBER

3,081,000

NITa'Vianna