ยอดเหรียญ (นักเขียน) [7 วัน]

11,595,300

Nanstory_

9,262,800

Badstyle_

6,290,800

ภฌา

4,355,300

Melyssa

4,064,070

keemmi

3,389,100

KWON_STYLE

2,981,300

Yscihaha

2,840,300

เอลยา